Kurumsal İşbirliği 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık rejiminde, anılan ortaklığın yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir kurumsal yapı da getirilmiştir. Ortaklık ilişkisi açısından büyük önem taşıyan bu yapının içinde bulunan organlar:
 
Ortaklık Konseyi
Ankara Anlaşmasının 6'ncı maddesinde, Türkiye ile AT arasındaki ortaklık rejiminin uygulanması ve gittikçe gelişmesini sağlamak üzere tarafların bir Ortaklık Konseyi oluşturmaları öngörülmüştür. Ortaklık Konseyi bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin temsilcisi üyeleri, diğer yanda Topluluk üyesi devletlerin hükümetlerinin temsilcileri ile AT Konseyi ve Komisyonundan gelen üyelerden oluşmaktadır. Dönem başkanlığı altı ayda bir değişmekte ve sıra ile yapılmaktadır.
 
Ortaklık Komitesi
Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyinin, Ankara Anlaşmasının 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasından aldığı yetkiyle, görevlerini düzenli ve sürekli biçimde yerine getirmesini sağlamak hususunda kendisine yardımcı olmak üzere, 3/64 sayılı Kararıyla, 1964 yılında kurduğu yardımcı bir organdır. Görevi, Ortaklık Konseyinin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyinin vereceği talimatlara uygun olarak, ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır.
 
Karma Parlamento Komisyonu
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülmüştür ve Ankara Anlaşması’nın 27.  maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun hukuki dayanağı 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye ve AET Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma”nın 27. maddesidir.

 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Karma İstişare Komitesi, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması amacıyla oluşturulmuştur.

 
Gümrük İşbirliği Komitesi
Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması'nın, Ortaklık Konseyi'ni, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek her Komite'yi kurmaya yetkili kılan 24 ncü maddesine dayanılarak 15.12.1969 tarihinde alınan 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. İlk toplantısını 28.10.1979 tarihinde gerçekleştiren ve 12.11.1982 tarihinde yaptığı 9 uncu toplantısından sonra 10 yıl süre ile toplanamayan Komite, 3 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10 uncu toplantısından itibaren düzenli işleyen ve gümrük birliğinin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi'ne önemli ölçüde yardım sağlayan bir platform haline gelmiştir.

 
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
Türkiye ile AB arasında kurulan gümrük birliğinin uygulama koşullarının düzenlendiği 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği'nin işleyişiyle doğrudan ilgili olan alanlarda (ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatıyla sürekli uyumlaştırılması ilkesi kabul edildi ve bu ilkeyi hayata geçirmek için Gümrük Birliği Ortak Komitesi adında yeni bir organ kuruldu.

 
Kaynak : Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu