AB Mali Destek
 
 
Neden AB Mali Desteği?
 
Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 
 
27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan ülkelerle ortaklıklar kurar. AB bu ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine çeşitli mali araçlarla finansal olarak katkı sağlar.
 
Bu ülkelerden bazıları Avrupa içindedir ve AB’ye üye olmaya çalışmaktadırlar. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde katılım öncesi finansman adı verilen artırılmış mali destek almaktadırlar. 
 
AB katılım öncesi finansmanının amacı aday ülkelere AB üyeliğine hazırlanmaları için yardımcı olmaktır. 

Kopenhag kriteri olarak bilinen üyelik kriterleri 1993 yılında potansiyel üye ülkelerin AB değerlerini, hedeflerini ve politikalarını paylaşıyor olmalarını ve üyelikten tamamen yararlanabilmelerini temin etmek için oluşturulmuştur. Kriterler AB standartlarına yakınlaşmak için ülke tarafından alınması gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir.
 
AB, bunu başarmak için aday ülkelerin AB üye ülkelerinde yıllar boyunca başarıyla uygulanmış ve AB vatandaşları için daha iyi bir yaşam standardı getirmiş olan ulusal kamu politikalarını oluşturmalarında yardımcı olur. 
 
AB’nin Türkiye’ye mali desteği hızla artıyor
 
Katılım öncesi fonların nihai amacı bireylerin yaşamlarını iyileştirmektir. 
Ancak, finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumları veya sivil toplum örgütlerince gerçekleştirilmektedir. AB finansmanı alan kurumlar sağlık ve eğitimden alt yapı ve kırsal kalkınmaya kadar değişik alanlarda kamu politikalarının tasarlanması ve uygulanmasından sorumlu kurumlardır. Bu finansmanın bir kısmı ayrıca bu alanlarda reformu destekleyen sivil toplum örgütleri aracılığıyla aktarılmaktadır.
 
 AB finansmanı Türkiye’de uzun vadeli ilerlemeyi amaçlamaktadır. 
 
AB finansmanı hızlı çözümler için değildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli değişiklikleri hedefler. Reformun ve katılım sürecinin hızı yakından ilişkilidir.
 
Tıpkı bir ev inşa eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refahı için sağlam bir temel önemlidir.
 
 
 Kaynak : Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği