Mehmet KILIÇ
Vali Yardımcısı 
Daimi Temas Noktası
İl Koordinatörü